امین شهبازی

CEO

پس از حدود سه سال کارمندی و تجربه‌های خوب تو انالیز دیتا، تصمیم به شروع یک ماجرای جدید و تازه‌ای در دنیای کارآفرینی گرفتم و با برند جدید دیجیتالیتی، به عنوان یک آژانس تبلیغاتی دیجیتال مارکتینگ وارد راهی نو و متفاوت تو مسیرشغلیم شدم.

مهارت ها: