بهترین ابزارهای تحلیل شبکه‌های اجتماعی

بهترین ابزارهای تحلیل شبکه_های اجتماعی

          بیراه نیست اگر که بگوییم نمی‌توان شبکه‌های اجتماعی را از زندگی روزمره‌ حذف کرد. به عبارتی این شبکه‌ها به عضوی جدانشدنی از زندگی تبدیل شده‌اند و در زمینه‌های مختلفی به ما کمک می‌کنند. خانواده‌ای که فرزندی دورافتاده دارد از شبکه‌های اجتماعی برای تماس گرفتن و دیدار ویدیویی با فرزندش استفاده […]