بازاریابی محتوایی (Content Marketing) چیست؟

بازاریابی محتوایی چیست؟

        همانطور که بازاریابی شامل روش‌های مختلفی است، دیجیتال مارکتینگ هم از این قاعده مستثنی نیست. یکی از روش‌های بازاریابی دیجیتال، بازاریابی محتوایی نام دارد. همانگونه که از اسم این روش پیداست، تمرکز بازاریابی محتوایی بر روی محتوا است. اما محتوای مناسب بازاریابی چه ویژگی‌هایی دارد؟ انواع بازاریابی محتوایی کدام است؟ و […]