آنچه کارشناس محتوا از بازاریابی باید بداند

آنچه کارشناس محتوا از بازاریابی باید بداند

          همانطور که احتمالا می‌دانید، بازاریابی محتوا یا Content Marketing یکی از روش‌های مرسوم کسب و کارهای امروزی در اجرای بازاریابی دیجیتال است. اگر به اهمیت این موضوع واقف نیستید، بهتر است ابتدا مقاله‌های ارجاع داده‌شده در خط قبل را مطالعه کنید. بازاریابی محتوایی توسط کارشناس محتوا انجام می‌شود. از آنجایی […]